22/05/2019

Một vài mốc nổi bật của lịch sử cây cà phê Việt Nam

Những cây cà phê đầu tiên


Năm 1857, các linh mục truyền giáo đã mang theo cây cà phê tới Việt Nam, trồng tại nhà thờ ở Hà Nam, Bố Trạch (Quảng Bình), Quảng Trị.
Giống cà phê được đưa vào Việt Nam đầu tiên là cà phê Chè (cà phê Arabica).
Cách gọi “cà phê” bắt nguồn từ “café” tiếng Pháp.Năm 1865 thực dân Pháp xâm chiếm nước ta. Năm 1888, đồn điền cà phê đầu tiên được người Pháp khởi sự nằm Bắc Kỳ.

Năm 1908 Pháp đưa vào Việt Nam hai loại cà phê mới đó là cà phê vối (cà phê Robusta) và cà phê mít (Cà phê Liberia) thay thế cho loại cà phê chè (Arabica) năng xuất thấp, không thích hợp với thổ nhưỡng các khu vực đã trồng.Năm 1910 những đồ điền cà phê mới lại tiếp tục cà phê tiếp tục được gieo trồng tại các tỉnh khác như Hà Tỉnh, Yên Mỹ (Thanh Hóa), Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Năm 1925 cà phê được phát triển ở Tây Nguyên (một mốc lịch sử lớn của cà phê Việt Nam), sau đó được trồng tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Bình Phước và rãi xuống Đồng Nai.

Năm 1963 Miền Bắc cà phê trồng tại các nông trường quốc danh với diện tích lớn, chủ yếu là giống cà phê chè (Arabica) năng suất không cao.
Năm 1975 diện tích cà phê tại Miền Nam rất lớn trong đó nổi trội nhất là ở Đắk Lắk, Đồng Nai chủ yếu trồng loại cà phê vối (Robusta) và Lâm Đồng với cà phê chè (Arabica).

Trải qua nhiều thăng trầm, cà phê Việt Nam cũng dần có những chuyển mình tích cực, và vị trí thứ 2 trên thế giới về sản xuất cà phê là kết quả xứng đáng cho quá trình nổ lực không ngừng nghỉ.